IEDEREEN IS EEN WERELDBURGER

Wij hebben het begrip Wereldburger hoog in het vaandel staan. Iedereen is het, vaak zonder het te beseffen. Geografische, culturele en etnische  grenzen zijn weggevallen. Dat levert een nieuwe dynamiek op, die niet iedereen even zorgeloos aanvaardt. Als alle retoriek achterwege wordt gelaten, dan is het toch zo dat we allemaal gewoonweg mensen zijn met dromen, verlangens en hoop?

Laten we terugkeren naar de vaste waarden waarop een rechtvaardig land is gebaseerd: samenwerken, samen zijn en voor elkaar zorgen. Juist voor die mensen die het zo hard nodig hebben.

Statushouders die aan het begin staan van een nieuw leven, maar eerst het “oude” leven een plek dienen te geven voordat ze verder kunnen.
NIEUWKOMERS
Burgers op of onder de armoedegrens. Die daardoor in geringe mate bijdragen aan de maatschappij en dat graag anders willen zien. 
OUDKOMERS

Wat deze doelgroepen met elkaar gemeen hebben, laat zich vertalen in twee belangrijke

CENTRALE THEMA’s

THEMA #1

De complexiteit van de participatiemaatschappij. Hoe leggen we alles goed uit?
Begrijpbaar. Herkenbaar.

THEMA #2

Hoe zorgen we ervoor dat het dagelijks leven tot nieuwe perspectieven leidt?
Overzichtelijk. Reproduceerbaar.

Wereldburger in vier stappen.

ONZE AANPAK

Wilt u zich aansluiten?

MEEDOEN ALS PARTICIPANT OF SYMPATHISANT
WORD SYMPATHISANT
Actief participeren in ons netwerk?