DE RICHTING VAN DE STICHTING

We sluiten aan bij de behoefte van organisaties die dagelijks te maken hebben met personen die dringend persoonlijke hulp nodig hebben omdat zij het perspectief in het leven geheel of gedeeltelijk (even) kwijt zijn. Met hen, nemen wij oudkomers en nieuwkomers op een gepassioneerde wijze bij de hand en geven ze de handvatten om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Onze coalitiepartners zijn ervaren en gedreven organisaties, vertegenwoordigd door ondernemers die mens en maatschappij een warm hart toedragen. U ontmoet ze hier.

JIJENWIJ
JIJENWIJ ondersteunt op individuele basis mensen in Nederland voor financiële zaken, carrière mogelijkheden en verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid. Het zogeheten intake gesprek vormt de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan.
Traumaverwerking
0%
Gezondheidscheck
0%
Carriere programma
0%
Eet- en leefpatronen
0%
Workshops de Nederlandse maatschappij
0%
Leren budgetteren
0%

De bijdrage die JIJENWIJ levert voor de twee centrale thema’s.

Thema #1: De complexiteit van de participatiemaatschappij

De normen en waarden van de Nederlandse maatschappij worden in workshops uitgelegd. Aan de hand van het “leren budgetteren programma” wordt inzicht gegeven in fiscaliteit, toeslagen en Nibud-cijfers voor kosten van levensonderhoud.

Thema #2: Nieuw perspectief bieden

Met een vertrouwde “buddy” wordt een gezondheidsprogramma opgesteld, veelal startend met traumaverwerking en een gezondheidscheck, de start van een mentaal en fysiek weerbaarheidsprogramma.

De overheid verwacht van haar burgers steeds vaker dat zij zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De Wetenschapsraad van de Rijksoverheid (WRR) heeft daar een goed rapport aan gewijd:  “Weten is nog geen doen”. Aan de hand van dit rapport wordt aandacht gevraagd voor het belang van zogeheten niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. 
Het is onze missie mensen de kans en mogelijkheden te bieden hun vaardigheden te ontwikkelen naar een hoger niveau van zelfstandigheid, waardoor ze persoonlijk kunnen groeien en zich kunnen ontplooien in de samenleving.
TOPTAAL
TopTaal heeft taalcursussen en opleidingen op elk niveau voor moedertaalsprekers en anderstaligen. Overdag of ’s avonds. Op verschillende leslocaties in het land. Voor elke taalvraag hebben we een cursus van hoge kwaliteit, afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden, niveau en kennis die er al is.
alfabetiseren
0%
inburgeren
0%
staatsexamen 1
0%
staatsexamen 2
0%

De bijdrage die Toptaal levert voor de twee centrale thema’s.

Thema #1: De complexiteit van de participatiemaatschappij

Door stap voor stap cursisten mee te nemen in de regels, gebruiken en waarden van de Nederlandse maatschappij, wordt succesvol inburgeren sterk vergroot.

Thema #2: Nieuw perspectief bieden

Door tijd te investeren in iedere kandidaat, kan vroegtijdig worden bepaald welke behoeften op individueel niveau invulling behoeven.

L&D Support

L&D Support levert de InCheck methode: een instrument waarmee verborgen werktalenten van statushouders zichtbaar gemaakt worden. Bovendien geeft  het betrouwbare en objectieve informatie over de best passende leerroute. De statushouder, de begeleider vanuit de stichting en (toekomstige) werkgevers hebben direct een duidelijk perspectief op inzetbaarheid. De gemeente kan direct de uitkomsten inpassen in het eigen traject dat samen met de stichting is vormgegeven.

Verborgen talenten ontdekken
0%
Weerbaarheid/belastbaarheid
0%
Mismatch aansluiting arbeidsmarkt
0%
Bevorderen integratie
0%
Analyse werkperspectief
0%
Ondersteuning door taaltraining
0%

De bijdrage die L&D Support levert voor de twee centrale thema’s.

Thema #1: De complexiteit van de participatiemaatschappij

Aan de hand van de resultaten van de Incheck methode ziet de kandidaat veel beter zijn of haar mogelijkheden. Dat zorgt voor rust en overzicht.

Thema #2: Nieuw perspectief bieden

Door zicht te krijgen op de talenten en de behoefte daaraan in de Nederlandse maatschappij kan gewerkt worden aan een beter zelfbeeld, verhoogde motivatie en als belangrijkste, meer vertrouwen in zichzelf en de toekomst in Nederland. 

L&D Support heeft decennialange ervaring met het aanbieden van diensten voor niet-westerse allochtonen. Het resultaat van de methode wordt in de eigen taal van de kandidaat aangeboden.

Marco_Cianelli
Marco Cianelli
Penningmeester

Als succesvol ondernemer in ruste is Marco vanuit zijn levensvisie betrokken bij het persoonlijk begeleiden van kandidaten.

Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Voorzitter

Jan is de voorzitter van de stichting en het vriendelijke aanspreekpunt voor opdrachtgevers en netwerkrelaties.

Afbeelding-Marc-website
Marc den Daas
Senior werk-coach

Marc is een door de wol geverfde re-integratie specialist met een tomeloze energie.

Richard Both
Richard Both
Stichting De Nieuwe Wereldburger & JIJENWIJ
Oprichter

Als initiatiefnemer van de Stichting Nieuwe Wereldburger geloof ik er zo in dat statushouders beter geholpen kunnen worden. Daar zet ik mij voor 100% voor in bij JIJENWIJ.

Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Stichting De Nieuwe Wereldburger
Voorzitter

Met mijn ervaring in het ondersteunen van vluchtelingen is het van groot belang dat een vertrouwenspersoon de juiste weg wijst. De versnippering van hulp leidt tot isolatie van het individu.

MET ONS MEEDOEN?

01. WORD SYMPATHISANT

Draagt u het doel van onze stichting een warm hart toe en wilt u bijvoorbeeld financieel bijdragen? Dat stellen wij natuurlijk zeer op prijs. Neem dan gerust contact op met Jan Schakenraad.

02. WORD PARTICIPANT

Denkt u een waardevolle toevoeging te kunnen geven aan onze dienstverlening? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact op met voorzitter Jan Schakenraad.