HET WAAROM VAN DE STICHTING

SAMEN: Structuur, Aandacht, Motivatie, Empathie en Naastenliefde.

Dat is onze methode in het begeleiden van mensen. Omdat wij geloven in een multiculturele samenleving waaraan iedereen zijn of haar bijdrage levert. Op deze manier wordt het volle individuele levensgeluk bereikt en waarde toegevoegd aan de maatschappij. Omdat iedereen unieke kwaliteiten en talenten heeft. Zodat onze sociale voorzieningen op peil blijven, nu en in de toekomst. Een rol die iedere wereldburger in Nederland met plezier op zich neemt.

01. DE BASIS
Voordat het (nieuwe) in leven beweging kan worden gezet, dienen eerst in de basis problemen tot de oorzaken teruggebracht te worden. Voor nieuwkomers die huis en haard hebben verlaten vanwege mensonwaardige leefomstandigheden is traumaverwerking een belangrijk gegeven. Samen met de vaste buddy wordt het verwerkingsproces onderdeel van het persoonlijk plan. Voor oudkomers in een sociaal en/of financieel isolement is wortel schieten in het nu ook van groot belang. Pas als dit geregeld is, kan gedacht worden aan een plan/proces voor verbeteringen in de individuele situatie. Als taal een barrière vormt wordt dit opgelost met een tolk.

Meest voorkomende diensten & therapieën

Intake en persoonlijk plan
0%
Traumaverwerking
0%
Gezondheidscheck
0%
02. HET NIEUWE LEVEN
Als de persoon in kwestie mentaal tot rust is gekomen, kan gestart worden met het in kaart brengen van het nieuwe leven. Wat zijn de zaken die absoluut geregeld moeten worden? De stichting werkt in deze fase nauw samen met de gemeente en overige belangenorganisaties. Waar het basis-inkomen en huisvesting door de overheid wordt geregeld, trekt de stichting parallel hieraan op. Is de taal leren of verbeteren in woord en geschrift een noodzaak? Dient het Nederlands economisch stelsel toegelicht en aangeleerd te worden? Dat komt in deze fase uitgebreid aan bod. De “buddy” begeleidt en geeft het leven in Nederland vorm en inhoud.

Meest voorkomende diensten

taal leren of verbeteren
0%
hoe werkt de Nederlandse maatschappij?
0%
leren budgetteren
0%
talentverkenning en competentiescan
0%
03. DE ONTWIKKELING
In deze fase is de kandidaat eraan toe om zaken op te gaan pakken. De taal wordt (verder) geleerd, het budgetteren dient zelf gedaan te kunnen worden. De zaken die voor levensonderhoud belangrijk zijn worden een tweede natuur. Vanuit de talentontwikkeling kan een (re-)integratieplan gemaakt worden. Ook worden trainingen opgenomen om de “skills” voor solliciteren te verbeteren en wordt geleerd hoe gebruik gemaakt kan worden van online media. Het pakket aan mogelijkheden is breed. De vorm waarin en het tempo waarop wordt door de begeleider in samenspraak vastgesteld. De experts van diverse pluimage komen aan bod als het moment daar is.

Meest voorkomende diensten

Talencursus
0%
Zelfstandig financieel budgetteren
0%
Talentontwikkeling
0%
(Re-)Integratieplan en werk-coaching
0%
04. DE WERELDBURGER

Na het hele traject succesvol afgerond te hebben kan het nieuwe leven gestart worden. De nieuwkomers kunnen duurzaam aan het werk, in loondienst of als zelfstandig ondernemer en als volwaardig en gelijkwaardig lid aan onze maatschappij gaan deelnemen. Er is weer een toekomstperspectief en er kunnen doelen gesteld worden. Ook na afronding kunnen de nieuw- en oudkomers terugvallen op de Stichting om te zien of alles gaat zoals gehoopt. Periodieke gezondheidscheck en op gezette tijden weer even aan tafel met de werk-coach. En wie weet kan de Nieuwe Wereldburger ook iets gaan betekenen voor andere Nieuwkomers die de Stichting begeleidt.

Meest voorkomende diensten

werk-coaching en carriere planning
0%
financiële planning
0%
periodieke check-up
0%
rolmodel voor anderen
0%
Marco_Cianelli
Marco Cianelli
Penningmeester

Als succesvol ondernemer in ruste is Marco vanuit zijn levensvisie betrokken bij het persoonlijk begeleiden van kandidaten.

Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Voorzitter

Jan is de voorzitter van de stichting en het vriendelijke aanspreekpunt voor opdrachtgevers en netwerkrelaties.

Afbeelding-Marc-website
Marc den Daas
Senior werk-coach

Marc is een door de wol geverfde re-integratie specialist met een tomeloze energie.

Richard Both
Richard Both
Stichting De Nieuwe Wereldburger & JIJENWIJ
Oprichter

Als initiatiefnemer van de Stichting Nieuwe Wereldburger geloof ik er zo in dat statushouders beter geholpen kunnen worden. Daar zet ik mij voor 100% voor in bij JIJENWIJ.

Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Stichting De Nieuwe Wereldburger
Voorzitter

Met mijn ervaring in het ondersteunen van vluchtelingen is het van groot belang dat een vertrouwenspersoon de juiste weg wijst. De versnippering van hulp leidt tot isolatie van het individu.

MET ONS MEEDOEN?

01. WORD SYMPATHISANT

Draagt u het doel van onze stichting een warm hart toe en wilt u bijvoorbeeld financieel bijdragen? Dat stellen wij natuurlijk zeer op prijs. Neem dan gerust contact op met Jan Schakenraad.

02. WORD PARTICIPANT

Denkt u een waardevolle toevoeging te kunnen geven aan onze dienstverlening? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact op met voorzitter Jan Schakenraad.