TWEE CENTRALE THEMATIEKEN

De wijze waarop de overheid (centraal en lokaal) haar burgers bejegent schiet het doel voorbij. Er wordt verwacht dat “iedereen overal verstand van heeft”. De mate van zelfredzaamheid van burgers wordt te hoog ingeschat. Naast het denkvermogen vormt ook het doe-vermogen een belangrijke pijler onder maatschappelijke weerbaarheid. Voor onze doelgroepen is dat uiterst relevant. Want als de overheid het voor Nederlanders al complex maakt, wat staat de nieuwkomer dan te wachten?

THEMA #1
De complexiteit van de participatiemaatschappij, de zin alleen al is moeilijk te begrijpen. Waar het op neerkomt is dat burgers in toenemende mate zelfredzaam zijn op de gebieden gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt.

 

Wij spannen ons in om nieuwkomers stapsgewijs de regels van onze maatschappij uit te leggen. Daarbij hanteren wij de leidraad zoals aangegeven in het rapport “Weten is nog geen doen” van de Wetenschapsraad van de Overheid (WRR). Naar statushouders worden de meest elementaire fouten gemaakt: bejegening in de Nederlandse taal, een stroom formulieren en een lening die zelf besteed mag worden. Het leidt helaas tot uitwassen: partijen die “opeens” terzake deskundig zijn om de statushouder te helpen met taal, budgetteren of anderszins. Een valse start tot gevolg hebbende. Dat kunnen we als beschaafd land niet menen. Helaas doen zich deze praktijken nog steeds voor. 

Wij hanteren de SAMEN visie en maken een individueel plan. Onder begeleiding gaat de persoon in kwestie vaardigheden leren. Traumaverwerking is de basis vanwaaruit wij handelen. Pas als dat achter de rug is, kan de taal geleerd worden. En richten we ons voorzichtig op het aanleren van die zaken die in onze Nederlandse samenleving belangrijk zijn. Het is en blijft mensenwerk.

Het begrijpbaar maken van een persoonlijk ontwikkeltraject in een “vreemd” land en een nieuwe omgeving noopt ons tot sterk gefaseerd werken. Het plannen van boodschappen in een vorm en een tempo dat aansluit bij het adoptief vermogen van de kandidaat. Een schone taak voor de buddy die vanuit de stichting opereert.
De regels voor het leiden van een gelukkig leven in Nederland zetten wij overzichtelijk op een rijtje. Niet alles tegelijk. Een logische volgorde. Wij vragen feedback van de kandidaat om te beoordelen of hij/zij de kennis echt kan reproduceren. Doordat de buddy klaar staat om het dagelijks leven te laten slagen, krijgt structuur een natuurlijk verloop.
Thema #2
Hoe zorgen we ervoor dat het dagelijks bestaan tot nieuwe perspectieven leidt? Geen geringe opgave. Echter, of een individueel traject slaagt of faalt hangt hier in hoge mate van af.

We zoeken naar de kern van de talentontwikkeling. Dat start met goed luisteren en objectief waarderen van bevindingen. We willen dat het dagelijks bestaan goed wordt voorbereid. Door het proces naar het doel zo leuk en interactief mogelijk te maken. Op speelse wijze wordt namelijk het meeste geleerd en beklijft de boodschap.

De SAMEN visie van de stichting komt hiermee tot leven:

Structuur:

Er zijn nu eenmaal regels en procedures. Die geven wij aan zonder dat het saai wordt.

Aandacht:

De nieuwkomer zit aan het stuur. Afhankelijk van het denk- en doevermogen sturen wij bij.

Motivatie:

Die geven wij en die vragen wij. Het traject moet met de juiste energie worden doorlopen.

Empathie:

In eerste instantie een eis aan onszelf. Maar ook van de kandidaat verwachten wij dat hij of zij onze rol waardeert en respecteert.

Naastenliefde:

Vaak zien we dat nieuwkomers vanuit een cultuur komen, waar naastenliefde een gemeengoed is.

Marco_Cianelli
Marco Cianelli
Penningmeester
Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Voorzitter
Afbeelding-Marc-website
Marc den Daas
Senior werk-coach
Richard Both
Richard Both
Stichting De Nieuwe Wereldburger & JIJENWIJ
Oprichter

Als initiatiefnemer van de Stichting Nieuwe Wereldburger geloof ik er zo in dat statushouders beter geholpen kunnen worden. Daar zet ik mij voor 100% voor in bij JIJENWIJ.

Schermafbeelding 2019-01-10 om 16.54.14
Jan Schakenraad
Stichting De Nieuwe Wereldburger
Voorzitter

Met mijn ervaring in het ondersteunen van vluchtelingen is het van groot belang dat een vertrouwenspersoon de juiste weg wijst. De versnippering van hulp leidt tot isolatie van het individu.

MET ONS MEEDOEN?

01. WORD SYMPATHISANT

Draagt u het doel van onze stichting een warm hart toe en wilt u bijvoorbeeld financieel bijdragen? Dat stellen wij natuurlijk zeer op prijs. Neem dan gerust contact op met Jan Schakenraad.

02. WORD PARTICIPANT

Denkt u een waardevolle toevoeging te kunnen geven aan onze dienstverlening? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact op met voorzitter Jan Schakenraad.